331-999-0071

Όροι και προϋποθέσεις και απόρρητο

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Web Site

1. Όροι

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του ιστότοπου, όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες τοπικούς νόμους. Εάν δεν συμφωνείτε με κανέναν από αυτούς τους όρους, απαγορεύεται η χρήση ή η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο. Το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

2. Χρησιμοποιήστε Άδεια

 1. Δίνεται άδεια για προσωρινή λήψη ενός αντιγράφου του υλικού (πληροφορίες ή λογισμικό) στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC για προσωπική, μη εμπορική προσωρινή προβολή μόνο. Πρόκειται για τη χορήγηση άδειας, όχι για μεταβίβαση τίτλου και βάσει αυτής της άδειας, δεν μπορείτε:
  1. τροποποιήσει ή να αντιγράψετε τα υλικά?
  2. χρησιμοποιούν τα υλικά για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, ή για οποιαδήποτε δημόσια προβολή (εμπορική ή μη εμπορική)?
  3. απόπειρα αποσύνθεσης ή αναστροφής μηχανικού οποιουδήποτε λογισμικού που περιέχεται στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC.
  4. αφαιρέσετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά σύμβολα από τα υλικά? ή
  5. μεταφέρετε τα υλικά σε άλλο πρόσωπο ή "αντικατοπτρίζουν" τα υλικά σε οποιοδήποτε άλλο διακομιστή.
 2. Αυτή η άδεια θα τερματιστεί αυτόματα εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους περιορισμούς και ενδέχεται να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από την Treadstone 71 LLC. Κατά τον τερματισμό της προβολής αυτών των υλικών ή κατά τον τερματισμό αυτής της άδειας, πρέπει να καταστρέψετε οποιοδήποτε υλικό που έχετε κατεβάσει στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή.

3. Αποποίηση ευθυνών

 1. Το υλικό στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC παρέχεται "ως έχει". Η Treadstone 71 LLC δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και με αυτόν τον τρόπο αποποιείται και αρνείται όλες τις άλλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, σιωπηρών εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλης παραβίασης δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Treadstone 71 LLC δεν εγγυάται ούτε προβάλλει οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία της χρήσης των υλικών στον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο ή που σχετίζονται με άλλο τέτοιο υλικό ή σε οποιουσδήποτε ιστότοπους συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο.

4. Περιορισμοί

Σε καμία περίπτωση η Treadstone 71 LLC ή οι προμηθευτές της δεν ευθύνονται για τυχόν ζημιές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για απώλεια δεδομένων ή κέρδους ή λόγω διακοπής της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των υλικών στο Treadstone 71 Ο ιστότοπος της LLC στο Διαδίκτυο, ακόμη και αν η Treadstone 71 LLC ή ένας εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Treadstone 71 LLC έχει ειδοποιηθεί προφορικά ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημιάς. Επειδή ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς στις σιωπηρές εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για παρεπόμενες ή παρεπόμενες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

5. Αναθεωρήσεις και Errata

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά λάθη. Η Treadstone 71 LLC δεν εγγυάται ότι οποιοδήποτε από τα υλικά στον ιστότοπό του είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Treadstone 71 LLC μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό που περιέχεται στον ιστότοπό της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Treadstone 71 LLC, ωστόσο, δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό.

6. Έδαφος διά παιγνίδι γκολφ

Η Treadstone 71 LLC δεν έχει ελέγξει όλους τους ιστότοπους που συνδέονται με τον ιστότοπό της στο Διαδίκτυο και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τέτοιου συνδεδεμένου ιστότοπου. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την Treadstone 71 LLC του ιστότοπου. Η χρήση οποιασδήποτε τέτοιας συνδεδεμένης ιστοσελίδας είναι με δική της ευθύνη του χρήστη.

7. Όροι Χρήσης του Τροποποιήσεις Χρήσης

Η Treadstone 71 LLC μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης για την ιστοσελίδα της ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την τότε τρέχουσα έκδοση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με τον ιστότοπο της Treadstone 71 LLC διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Μασαχουσέτης, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων.

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση ενός Web Site.

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούν και να αποκαλύψει και να κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Το ακόλουθο περιγράφει την πολιτική απορρήτου μας.

 • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιορίσει τους σκοπούς για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
 • Θα συλλέξει και χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την ικανοποίηση τους σκοπούς αυτούς που καθορίζονται από εμάς και για άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός αν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή όπως απαιτείται από το νόμο.
 • Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των εν λόγω σκοπούς.
 • Θα συλλέγει προσωπικές πληροφορίες με νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που είναι αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
 • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.
 • Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγουν τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύονται και διατηρούνται.

Επικοινωνήστε με το Treadstone 71 Σήμερα για όλες τις ανάγκες σας στο Cyber ​​Intelligence.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Σήμερα