331-999-0071

Intelligence Tradecraft και Cognitive Warfare

Στρατηγικό Bootcamp ενσωμάτωσης κυβερνο νοημοσύνης

"Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, όπου οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο περίπλοκες και στοχευμένες, οι οργανισμοί πρέπει να παραμείνουν μπροστά από την καμπύλη για να προστατεύσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη φήμη και την εμπιστοσύνη τους. Το Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp προσφέρει μια ολοκληρωμένη, πρακτική και πρακτική σχετικά με την προσέγγιση για την ενσωμάτωση ενεργών πληροφοριών στον κυβερνοχώρο στον πυρήνα των λειτουργιών ασφαλείας σας. Θα θελήσετε να επενδύσετε σε αυτές τις υπηρεσίες για να μετατρέψετε τα μέτρα κυβερνοασφάλειάς σας από αντιδραστικά σε προληπτικά, εξοπλίζοντας την ομάδα σας με την τεχνογνωσία για την πρόβλεψη και την εξουδετέρωση των απειλών προτού υλοποιηθούν. Το bootcamp δεν είναι απλώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα· είναι μια ουσιαστική στρατηγική επένδυση για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού, ενημερωμένου και ευέλικτου οργανισμού ικανού να αντέχει τις αυριανές προκλήσεις στον κυβερνοχώρο».

Τα Εργαστήρια ολοκλήρωσης Cyber ​​Intelligence του Treadstone 71 προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση εκπαίδευσης που ωθεί τους οργανισμούς μέσω ενός μοντέλου ωριμότητας από τη θεμελιώδη κατανόηση στην προηγμένη εφαρμογή και ενσωμάτωση της κυβερνο νοημοσύνης. Η μεθοδική μας προσέγγιση, εμπνευσμένη από τη μεθοδολογία του στρατού «crawl, walk, run», έχει σχεδιαστεί σχολαστικά για να εξασφαλίσει μια απρόσκοπτη μετάβαση σε κάθε στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας.

Γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις υπηρεσίες;

Χρειάζεστε αυτές τις υπηρεσίες επειδή οι ψηφιακές απειλές που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας δεν είναι στατικές. είναι δυναμικοί, προηγμένοι και όλο και πιο ύπουλοι. Για την άμυνα έναντι αυτών των απειλών, τα απλά αμυντικά μέτρα και η παραδοσιακή ασφάλεια ΤΠ δεν αρκούν πλέον. Το Strategic Cyber ​​Intelligence Integration Bootcamp μετατρέπει την ομάδα σας από το να είναι αντιδραστικό – να ανταποκρίνεται σε περιστατικά αφού συμβούν – σε προληπτική, με την ικανότητα να προβλέπει απειλές και να ενεργεί προληπτικά. Η επένδυση σε αυτές τις υπηρεσίες ενδυναμώνει τον οργανισμό σας με τη στρατηγική προνοητικότητα της κυβερνο νοημοσύνης, ενισχύοντας τις άμυνές σας και διασφαλίζοντας τη συνέχεια της επιχείρησης απέναντι στις αντιξοότητες στον κυβερνοχώρο. Δεν πρόκειται μόνο για την προστασία των δεδομένων. Πρόκειται για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος, τη διατήρηση της λειτουργικής ακεραιότητας και την τήρηση των δεσμεύσεών σας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών σε έναν κόσμο όπου οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο μπορούν να υπονομεύσουν τα ίδια τα θεμέλια της επιχείρησής σας.

Φάση ανίχνευσης: Δημιουργία θεμελίων: Ξεκινάμε με μια αξιολόγηση πριν από το εργαστήριο, μετρώντας τη στάση του οργανισμού στον κυβερνοχώρο και τις δυνατότητες πληροφοριών. Ένας προσανατολισμός εισάγει τους συμμετέχοντες στο τοπίο των απειλών στον κυβερνοχώρο, εξοικειώνοντάς τους με τα βασικά εργαλεία για την κυβερνο νοημοσύνη. Οι διαδραστικές συνεδρίες αναλύουν τον κύκλο ζωής του κυβερνοχώρου, δίνοντας έμφαση στη σημασία της ενσωμάτωσης αυτών των πληροφοριών σε οργανωτικές διαδικασίες.

Φάση Walk: Enhancing Skills Το ενδιάμεσο στάδιο της σειράς εργαστηρίων επικεντρώνεται στην πρακτική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες εμβαθύνουν σε ασκήσεις που βασίζονται σε σενάρια, χρησιμοποιώντας ασκήσεις επιτραπέζιου για την πλοήγηση και την εφαρμογή κυβερνοτηλεόρασης σε προσομοιωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας. Συνεργαζόμαστε με πελάτες για να δημιουργήσουμε κανάλια επικοινωνίας και να βελτιώσουμε τη ροή της νοημοσύνης μέσα στον οργανισμό. Τα εργαστήρια μεταβαίνουν τώρα σε ένα πιο συνεργατικό περιβάλλον, όπου οι διατμηματικές ασκήσεις παιχνιδιού ρόλων απεικονίζουν τις πρακτικές πτυχές της ενσωμάτωσης κυβερνοτηλεόρασης.

Φάση εκτέλεσης: Επίτευξη κυριαρχίας Στην προχωρημένη φάση, οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικό χρόνο, σύνθετες προσομοιώσεις, αντιμετωπίζοντας και αντιμετωπίζοντας απειλές στον κυβερνοχώρο με στρατηγικές που βασίζονται σε πληροφορίες. Τα προηγμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας διασφαλίζουν την ταχεία διάδοση της νοημοσύνης, ενώ η στρατηγική ενσωμάτωση διαδικασιών εδραιώνει τον ρόλο της διαδικτυακής ευφυΐας σε όλες τις σχετικές οργανωτικές διαδικασίες. Σε αυτό το τελικό στάδιο, τα εργαστήρια παρέχουν μια βαθιά κατανόηση των εφαρμογών επιχειρησιακής νοημοσύνης, ενισχύοντας μια προσαρμοστική και ανταποκρινόμενη στάση ασφαλείας.

Στρατηγική και αξιολόγηση μετά το εργαστήριο Μετά την ολοκλήρωση της εντατικής εκπαίδευσης, παρουσιάζουμε στους οργανισμούς ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση της πληροφορίας στον κυβερνοχώρο στις καθημερινές τους λειτουργίες και διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Συνεργαζόμαστε με πελάτες για να προγραμματίσουμε τακτικές συνεδρίες παρακολούθησης για να βελτιώσουμε αυτές τις στρατηγικές ολοκλήρωσης, διασφαλίζοντας ότι προσαρμόζονται στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο απειλών. Η επιτυχία των εργαστηρίων αξιολογείται μέσω εκτενών αναφορών μετά από δράση και μετρήσεων απόδοσης, ποσοτικοποιώντας την απόδοση της επένδυσης και τη βελτιωμένη στάση ασφαλείας.

Διασφάλιση ενεργών αποτελεσμάτων Καθ' όλη τη διάρκεια της σειράς εργαστηρίων, εστιάζουμε στη μετάφραση των πληροφοριών του κυβερνοχώρου σε συγκεκριμένες ενέργειες ασφάλειας. Είτε ενημερώνουμε τα τείχη προστασίας ως απάντηση σε μια αναδυόμενη απειλή κακόβουλου λογισμικού είτε εκπαιδεύουμε το προσωπικό για την αντιμετώπιση μιας εξελιγμένης καμπάνιας phishing, προετοιμάζουμε τους οργανισμούς να ανταποκριθούν με ακρίβεια και ευελιξία.

Αντιμετωπίζοντας σχολαστικά το ποιος, τι, πού, πότε, γιατί και πώς, τα Εργαστήρια ενσωμάτωσης Cyber ​​Intelligence του Treadstone 71 προσφέρουν μια μεταμορφωτική εμπειρία, εξοπλίζοντας τους οργανισμούς με τη γνώση και τις δυνατότητες να μετατρέψουν τις γνώσεις πληροφοριών σε αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Τα εργαστήριά μας είναι κάτι περισσότερο από μια μαθησιακή εμπειρία—επενδύουν στο μέλλον της κυβερνοασφάλειας του οργανισμούe.

Επικοινωνήστε με το Treastone 71

Επικοινωνήστε με το Treadstone 71 σήμερα. Μάθετε περισσότερα για τις προσφορές μας για την Ανάλυση Στοχευμένων Αντιπάλων, την Εκπαίδευση Γνωστικού Πολέμου και το Intelligence Tradecraft.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!