331-999-0071

Ήσυχη πρόσληψη
Δημιουργία εσωτερικών ικανοτήτων
Ταχεία Εκπαίδευση Κυβερνο Νοημοσύνης

  • Πρωτοβουλίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανεκπαίδευσης - Το Treadstone 71 επιτρέπει στους οργανισμούς να εντοπίζουν κενά δεξιοτήτων και να παρέχουν στοχευμένη εκπαίδευση μέσω των προηγμένων εργαλείων οπτικοποίησης και των εκπαιδευτικών ενοτήτων, συμπεριλαμβανομένων διαδραστικών χρονοδιαγραμμάτων και δυναμικών διαγραμμάτων που παρακολουθούν την πρόοδο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, βοηθώντας τους οργανισμούς να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν καλύτερα προγράμματα εσωτερικής κινητικότητας και ανάπτυξης.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εργατικού Δυναμικού

Προσαρμόζουμε το πρόγραμμα για να παρακολουθούμε και να αναλύουμε τις δυνατότητες και τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού. Οι οργανισμοί σχεδιάζουν στρατηγικά την εσωτερική ανάπτυξη και ανάπτυξη ταλέντων με βάση αναλύσεις δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ευθυγραμμιζόμενοι με τις εξελισσόμενες ανάγκες της επιχείρησης.

Βελτιωμένη εσωτερική κινητικότητα

Το Treadstone 71 βοηθά τους οργανισμούς να διευκολύνουν την εσωτερική κινητικότητα. Σας βοηθάμε να χρησιμοποιήσετε το υπάρχον ταλέντο σας και να αναπληρώσετε ρόλους εσωτερικά με υπαλλήλους που έχουν αποκτήσει νέες δεξιότητες ή ικανότητες κυβερνοτηλεόρασης μέσω των λειτουργιών εκπαίδευσης της πλατφόρμας.

Αναλυτική Λήψη Αποφάσεων

Βοηθάμε στην προσομοίωση υποθετικών σεναρίων που βασίζονται σε δεδομένα πραγματικού κόσμου για την υποστήριξη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση ταλέντων. Οι οργανισμοί μπορούν να αξιολογήσουν πιθανά αποτελέσματα εσωτερικών κινήσεων και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών πριν από την εφαρμογή τους, διασφαλίζοντας ότι το κατάλληλο ταλέντο αναπτύσσεται και κινητοποιείται για την κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών.

Estimative Analytics - Πρόβλεψη

Χρησιμοποιώντας εκτιμώμενα αναλυτικά στοιχεία, το Treadstone 71 βοηθά στην πρόβλεψη των μελλοντικών τάσεων του κλάδου και των αντίστοιχων δεξιοτήτων σε ζήτηση. Η πρόβλεψη επιτρέπει στους οργανισμούς να εκπαιδεύουν προληπτικά τους υπαλλήλους σε αυτούς τους τομείς, διασφαλίζοντας ότι το εργατικό δυναμικό είναι προετοιμασμένο και ικανό να εξελίσσεται με τις αλλαγές της αγοράς.

Πλαίσια Ικανοτήτων

Το Treadstone 71 επιτρέπει στους οργανισμούς να συγκρίνουν τα εσωτερικά τους προγράμματα ανάπτυξης ταλέντων έναντι των βιομηχανικών προτύπων, ενσωματώνοντας εξωτερική νοημοσύνη σε πλαίσια ικανοτήτων από διάφορους κλάδους.

Βελτιωμένα κανάλια επικοινωνίας

Δημιουργούμε προσαρμόσιμους πίνακες εργαλείων που λειτουργούν ως κόμβοι επικοινωνίας, όπου οι διευθυντές και οι υπάλληλοι μπορούν να συζητήσουν τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας, τις ανάγκες κατάρτισης και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Ηθική τεχνητή νοημοσύνη και μείωση προκατάληψης

Ενσωματώνοντας ηθικές πρακτικές τεχνητής νοημοσύνης, το Treadstone 71 διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές διαδικασίες πρόσληψης είναι απαλλαγμένες από προκαταλήψεις, προάγοντας τη δικαιοσύνη στην ανάπτυξη των εργαζομένων και τις ευκαιρίες κινητικότητας.

Talent Pool Analytics

Σας βοηθάμε να αναλύσετε και να κατηγοριοποιήσετε την υπάρχουσα δεξαμενή ταλέντων για να εντοπίσετε κρυφές δεξιότητες και πιθανούς ηγέτες μέσα στον οργανισμό.

Ανάλυση κενού δεξιοτήτων

Με τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων δεξιοτήτων και των αποτελεσμάτων εκπαίδευσης εντός του οργανισμού, το Treadstone 71 μπορεί να παρέχει αναφορές σε πραγματικό χρόνο για τα κενά δεξιοτήτων.

Εξατομικευμένη Μάθηση και Ανάπτυξη

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες εκπαίδευσης και προσομοίωσης, το Treadstone 71 δημιουργεί προσαρμοσμένες ενότητες μάθησης προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες του εργατικού δυναμικού.

Στρατηγική Πρόβλεψη Εργατικού Δυναμικού

Σας βοηθάμε να ενσωματώσετε ιστορικά δεδομένα και εκτιμώμενα μοντέλα για να προβλέψετε τις μελλοντικές απαιτήσεις εργατικού δυναμικού με βάση σενάρια επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Η χρήση των εξελιγμένων δυνατοτήτων του Treadstone 71 όχι μόνο ενισχύει τις αθόρυβες στρατηγικές προσλήψεων αλλά και μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί διαχειρίζονται, αναπτύσσουν και διατηρούν το εσωτερικό τους ταλέντο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για να ξεκινήσουμε.

Επικοινωνήστε με το Treastone 71

Επικοινωνήστε με το Treadstone 71 σήμερα. Μάθετε περισσότερα για τις προσφορές μας για την Ανάλυση Στοχευμένων Αντιπάλων, την Εκπαίδευση Γνωστικού Πολέμου και το Intelligence Tradecraft.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!