331-999-0071

Intelligence Tradecraft και Cognitive Warfare

Τι προσφέρει το Treadstone 71 σε οργανισμούς πληροφοριών;

Η Treadstone 71 ειδικεύεται στις υπηρεσίες πληροφοριών στον κυβερνοχώρο, στην ανάπτυξη στρατηγικών προγραμμάτων και στην εκπαίδευση. Η προσφορά μας είναι ολοκληρωμένη και αποτελεί πλεονέκτημα για τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών και τις κυβερνητικές υπηρεσίες με διάφορους τρόπους:

Εμπειρογνωμοσύνη Cyber ​​Intelligence

 1. Προηγμένη συλλογή OSINT: Το Treadstone 71 διαπρέπει στη συλλογή πληροφοριών ανοιχτού κώδικα από τον επιφανειακό ιστό και από πηγές σκοτεινού δικτύου. Η προηγμένη συλλογή OSINT είναι ιδιαίτερα επωφελής για εταιρείες που θέλουν να συγκεντρώσουν μη διαβαθμισμένες αλλά ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τους αντιπάλους.
 2. Στοχευμένη ανάλυση: Προσφέρουν αναλυτική, υψηλής ποιότητας αναλυτική αναφορά, η οποία είναι ανεκτίμητη για τη λήψη αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα σε ένα κυβερνητικό περιβάλλον.
 3. Απόδοση απειλών: Οι δυνατότητες του Treadstone 71 επεκτείνονται στον εντοπισμό και την απόδοση απειλών στον κυβερνοχώρο, παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν κρατικοί ή μη κρατικοί φορείς.

Υποστήριξη Τακτικής και Στρατηγικού Επιπέδου

 1. Ενεργή νοημοσύνη: Η παροχή πληροφοριών με δυνατότητα δράσης επιτρέπει σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς φορείς να λειτουργούν προληπτικά και όχι αντιδραστικά, εξοικονομώντας έτσι πόρους και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα.
 2. Multi-Stream Data Integration: Treadstone 71 is adept at integrating data from various streams, making intelligence comprehensive and robust, critical for military operations and national security.
 3. Συμμετοχή ενδιαφερομένων: Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη συνεργασία με εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η επιβολή του νόμου και την ενίσχυση του πλαισίου πληροφοριών.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 1. Εκπαιδευτικές ενότητες: Με εκπαίδευση στον κύκλο ζωής της κυβερνοτηλεόρασης, τη διαδικτυακή στόχευση και άλλους σχετικούς τομείς, το Treadstone 71 αναβαθμίζει το υπάρχον κυβερνητικό προσωπικό.
 2. Στρατηγικός Σχεδιασμός: Η 71χρονη εμπειρία της Treadstone στον στρατηγικό σχεδιασμό πληροφοριών και την ανάπτυξη προγραμμάτων βοηθά τις υπηρεσίες να δημιουργήσουν ή να επισκευάσουν τις επιχειρήσεις πληροφοριών από την αρχή.
 3. Διακυβέρνηση και αντίκτυπος πολιτικής: Οι υπηρεσίες μαθαίνουν βέλτιστες πρακτικές για τη διακυβέρνηση δεδομένων, κάτι που είναι ολοένα και πιο σημαντικό δεδομένων των μεγάλων συνόλων δεδομένων που διαχειρίζονται συχνά οι στρατιωτικοί και κυβερνητικοί οργανισμοί.

Μείωση κινδύνου

 1. Επιχειρήσεις ευαίσθητες στον χρόνο: Η εστίαση στην έγκαιρη παροχή πληροφοριών μειώνει το παράθυρο ευπάθειας, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας.
 2. Κόστος-αποτελεσματικότητα: Η χρήση των υπηρεσιών του Treadstone 71 οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές λειτουργίες, εξοικονομώντας δυνητικά εκατομμύρια που δαπανώνται διαφορετικά για τον μετριασμό των απειλών και επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

Προσαρμοστικότητα και Προστασία στο Μέλλον

 1. Καινοτομία: Εστιάζουν στην ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων για να βοηθήσουν τις στρατιωτικές και κυβερνητικές υπηρεσίες να παραμείνουν μπροστά από τους αντιπάλους στο ταχέως εξελισσόμενο τοπίο στον κυβερνοχώρο.
 2. Εκτιμητική Ανάλυση: Η μετάβαση από μια αντιδραστική σε μια προβλεπόμενη στάση δίνει στις υπηρεσίες το πλεονέκτημα που χρειάζονται για να αποτρέψουν πιθανές απειλές.
 3. Traditional Intelligence Fusion: Υιοθετούν τις παραδοσιακές τεχνοτροπίες νοημοσύνης και τις προσαρμόζουν στο διαδίκτυο, καθιστώντας τις μεθοδολογίες μας πιο ολιστικές.

Οι υπηρεσίες του Treadstone 71 είναι μια ολοκληρωμένη λύση για στρατιωτικούς και κυβερνητικούς οργανισμούς που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις ικανότητες πληροφοριών στον κυβερνοχώρο των πελατών, να ενισχύσουν τη δέσμευση των ενδιαφερομένων και να εξορθολογίσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

The Domain of Cognitive Warfare

Ο γνωστικός πόλεμος επηρεάζει τις διαδικασίες σκέψης, τα συναισθήματα και τις ικανότητες λήψης αποφάσεων των αντιπάλων. Είναι ένα εξελισσόμενο πεδίο που ενσωματώνει ψυχολογικές επιχειρήσεις, δυνατότητες στον κυβερνοχώρο και άλλες μορφές πληροφοριακού πολέμου. Να γιατί οι υπηρεσίες του Treadstone 71 σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ πέρα ​​από άλλες προσφορές της αγοράς:

Πολυθεματική Προσέγγιση

 1. Ολιστική ολοκλήρωση: Σε αντίθεση με εταιρείες που ειδικεύονται αποκλειστικά σε ικανότητες στον κυβερνοχώρο ή ψυχολογικές επιχειρήσεις, οι υπηρεσίες γνωστικού πολέμου του Treadstone 71 ενσωματώνουν πληροφορίες στον κυβερνοχώρο, ψυχολογικές στρατηγικές και επιχειρήσεις επιρροής. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση εξασφαλίζει μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική.
 2. Συνδυασμός παραδοσιακών και κυβερνοτεχνικών: Συνδυάζοντας τις παραδοσιακές μεθοδολογίες νοημοσύνης με τα σύγχρονα εργαλεία στον κυβερνοχώρο, παρέχουν μια λύση πλήρους φάσματος που συχνά λείπει από άλλες προσφορές της αγοράς.

Βάθος εμπειρογνωμοσύνης

 1. Ειδικοί τομέα: Δεδομένης της εξειδίκευσής μας στον γνωστικό πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών παραπληροφόρησης και χειραγώγησης μέσων, το Treadstone 71 προσφέρει τεχνογνωσία που δεν συναντάται συνήθως σε άλλους παρόχους.
 2. Εκπαίδευση αιχμής: Τα προγράμματα εκπαίδευσης Treadstone 71 είναι ισχυρά, καλύπτοντας τις οδηγίες, τις ηθικές επιπτώσεις και τις ψυχολογικές αρχές που διέπουν τις στρατηγικές γνωστικού πολέμου.

Προσαρμογή και επεκτασιμότητα

 1. Προσαρμοστικές λύσεις: Οι υπηρεσίες Treadstone 71 δεν είναι μοναδικές για όλους, αλλά προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες και τα επιχειρησιακά πεδία του πελάτη, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών.
 2. Ευελιξία πόρων: Η ικανότητα κλιμάκωσης λύσεων τις καθιστά κατάλληλους συνεργάτες για κυβερνητικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας και μικρότερες, πιο ευέλικτες εργασίες.

Ταχύτητα και ανταπόκριση

 1. Rapid Capability Building: The focus on quickly building effective and efficient intelligence capabilities  give agencies a much-needed edge in the fast domain of cognitive warfare.
 2. Λειτουργίες κρίσιμες για το χρόνο: Σε έναν τομέα όπου η ευφυΐα σε πραγματικό χρόνο και η γρήγορη λήψη αποφάσεων είναι ζωτικής σημασίας, η έμφαση στην έγκαιρη παράδοση τις ξεχωρίζει.

Αξιοπιστία και Συνεργασία

 1. Stakeholder Engagement: The Treadstone 71 strategy often involves close work with internal and external stakeholders, including law enforcement and other agencies, to ensure a comprehensive approach.
 2. Actionable Intelligence: Τα αποτελέσματά μας δεν είναι μόνο ακαδημαϊκά, αλλά έχουν σχεδιαστεί για να είναι εφαρμόσιμα, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη χρησιμότητα του πελάτη.

Προσανατολισμένης στο μέλλον

 1. Καινοτόμες τεχνικές: Η δέσμευση του Treadstone 71 στην καινοτομία διασφαλίζει ότι οι πελάτες είναι πάντα μπροστά από τους αντιπάλους σε έναν ταχέως εξελισσόμενο τομέα.
 2. Ανάλυση πρόβλεψης: Οι δυνατότητές μας εκτείνονται πέρα ​​από τις τρέχουσες λειτουργίες σε εκτιμώμενες αναλύσεις, προετοιμάζοντας τους οργανισμούς για μελλοντικές απειλές.

Το Treadstone 71 ξεχωρίζει ως ηγέτης της αγοράς σε αυτόν τον περίπλοκο και εξαιρετικά εξειδικευμένο τομέα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, προσαρμόσιμη και προσανατολισμένη στο μέλλον σειρά υπηρεσιών στον γνωστικό πόλεμο.

Επικοινωνήστε με το Treastone 71

Επικοινωνήστε με το Treadstone 71 σήμερα. Μάθετε περισσότερα για τις προσφορές μας για την Ανάλυση Στοχευμένων Αντιπάλων, την Εκπαίδευση Γνωστικού Πολέμου και το Intelligence Tradecraft.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!